Kolejowy renesans: minister infrastruktury popiera odbudowę zapomnianej linii kolejowej 103

Kolejowy renesans: minister infrastruktury popiera odbudowę zapomnianej linii kolejowej 103

Podczas spotkania z lokalnymi samorządowcami w Bachowicach, Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, wyraził swoje poparcie dla inicjatywy odbudowy nieczynnej linii kolejowej 103, prowadzącej z Trzebini przez Spytkowice do Wadowic.

Połączenie pasażerskie na trasie z Trzebini do Wadowic przestało funkcjonować w 2002 roku. Pomimo upływu 21 lat od momentu zamknięcia linii i braku możliwości podróżowania nią pociągiem, entuzjaści kolei oraz lokalne władze samorządowe regularnie przypominają o jej istnieniu.

Niestety, mimo wielu starań ze strony lokalnych polityków, dotychczas nie udało się osiągnąć celu, jakim jest przywrócenie tej trasy kolejowej. Mariusz Krystian, wójt Spytkowic, posiada jednak własną koncepcję na jej odbudowę. Zaprosił on ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka do Bachowic, aby przedstawić mu swój plan.

Linia kolejowa nie została zdemontowana, choć można było obserwować jej stopniowe zanikanie. Wójt Spytkowic jest jednak zdania, że jest szansa na jej odbudowę i powrót pociągów na trasę między Spytkowicami a Wadowicami.

W ramach spotkania w Muzeum Regionalnym w Bachowicach, minister Andrzej Adamczyk okazał swoją gotowość do wspierania pomysłu odbudowy linii kolejowej 103.