Plan budowy Drogi Współpracy Regionalnej: Małopolskie przeznacza 1 mln zł na dokumentację projektową

Plan budowy Drogi Współpracy Regionalnej: Małopolskie przeznacza 1 mln zł na dokumentację projektową

Władze województwa małopolskiego podjęły decyzję o zainwestowaniu 1 miliona złotych na sfinansowanie dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do budowy Drogi Współpracy Regionalnej. W planach realizacji tego przedsięwzięcia bierze udział miasto i gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, Chełmek, Libiąż oraz Jaworzno – samorządy tych jednostek administracyjnych również zadeklarowały chęć wsparcia finansowego tego celu.

Marszałek województwa małopolskiego, Witold Kozłowski, zapowiedział już zabezpieczenie wymaganej sumy w budżecie Małopolski. Po tym ogłoszeniu, reprezentanci lokalnych samorządów, które są zainteresowane powstaniem tej drogi, wyrazili swoją gotowość do podzielenia się kosztami związanymi z tworzeniem dokumentacji.

Podczas ostatniego spotkania tych samorządów, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Jaworznie, uzgodniono, że każda ze stron przyczyni się do projektu własnym wkładem finansowym. Kwota ta wyniesie około 170 tysięcy złotych i będzie dotyczyć, oprócz Jaworzna, Libiąża, Chełmka, Powiatu Oświęcimskiego oraz miasta i gminy Oświęcim.