Nowy projekt budowlany projekt obejmujący 40 ha gruntu na pograniczu Trzebini i Jaworzna

Nowy projekt budowlany projekt obejmujący 40 ha gruntu na pograniczu Trzebini i Jaworzna

Zaawansowane są prace nad interesującym projektem znanym jako „Nowa Siersza”, który ma na celu skuteczne wykorzystanie obszaru o powierzchni 40 ha położonego na styku Trzebini i Jaworzna. Do projektu zostali włączeni również mieszkańcy, którzy mieli możliwość zgłoszenia swoich propozycji co do funkcji, które powinny być realizowane na tym obszarze. Na podstawie tych uwag, specjaliści od projektowania przestrzennego opracowali dwie alternatywne koncepcje. Prezentacja tych projektów odbędzie się publicznie już 6 marca. Nadrzędnym celem jest przywrócenie funkcji utraconych w wyniku powstania zapadlisk na terenie działki.

W procesie tworzenia koncepcji zagospodarowania tego atrakcyjnego obszaru w Górach Luszowskich, mieszkańcy mieli możliwość aktywnego uczestnictwa. Dzięki ich pomysłom, architekci mogli przygotować najbardziej efektywne projekty zagospodarowania tego obszaru. To właśnie w tym miejscu, w ubiegłym roku, gmina zakupiła od Skarbu Państwa teren o powierzchni 27 ha za symboliczne 1% jego wartości rynkowej. Dzięki temu, teraz może korzystać z gruntu o łącznej powierzchni 40 ha. Dokumenty potwierdzają, że jest to teren bezpieczny, bez historii płytkiej eksploatacji górniczej. Ponadto, ziemia na tym obszarze jest dobrej jakości, co potwierdza fakt, że była ona wcześniej wykorzystywana do celów rolniczych.

Podczas pierwszego spotkania z mieszkańcami, architekt Mateusz Wcisło omówił proces planowania przestrzennego, przedstawił zalety działki oraz jej potencjał inwestycyjny. Wskazał również najbardziej korzystne miejsca pod różnego rodzaju przedsięwzięcia. Jak tłumaczył Wcisło, najbardziej nasłonecznione części działki można przeznaczyć na ogródki działkowe lub budynki mieszkalne. Natomiast płaskie tereny są idealne pod stadion piłkarski.