Zjednoczona Plejada Trzebińskiej Polityki Przedstawia Kandydatów i Postuluje Zmiany

Zjednoczona Plejada Trzebińskiej Polityki Przedstawia Kandydatów i Postuluje Zmiany

Trzebinia jest świadkiem zjawiska rzadko spotykanego w polityce – połączenia sił przedstawicieli różnych ugrupowań i środowisk. Te na pozór niekompatybilne jednostki, zdolne do współpracy? Tak, tej nieoczekiwanej koalicji udało się sformować zespół, który wspólnie dąży do wprowadzenia zmian w gminie.

Nowo utworzoną drużynę można było zobaczyć w pełnym blasku w środowe popołudnie nad zalewem Chechło, gdzie miała miejsce prezentacja kandydatów. Emil Krawczyk, związany z Konfederacją, wyjaśnił skład komitetu: „W naszym Komitecie skupiamy mieszkańców Trzebini o różnym wieku i doświadczeniu w działalności obywatelskiej i społecznej. Wśród nich znaleźć można zarówno obecnych jak i byłych samorządowców, pracowników czy dyrektorów jednostek organizacyjnych samorządu, sołtysów, członków rad sołeckich i osiedlowych, a także studentów, przedsiębiorców, społeczników debiutujących w wyborach”.

Grzegorz Żuradzki, aktualny radny rady miasta Trzebini i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie (związany z PiS), to kandydat na burmistrza Trzebini z KWW Ku Przyszłości Trzebini. Na liście kandydatów do rady miasta znalazły się jednak także inne znane nazwiska, takie jak były burmistrz Stanisław Szczurek, Emil Krawczyk (Konfederacja) i wielu radnych: Halina Henc, Marek Harwes, Waldemar Wszołek, Paweł Jasic, Marta Skowronek, Anna Świątek, Edward Molęda, Katarzyna Mendela, Barbara Dębiec, Marian Kokoszka, Dorota Dindorf, Piotr Dusza, Marzena Bober, Ireneusz Staroń, Grażyna Kalita, Jakub Kargol i Michał Dziadowiec.

KWW Ku Przyszłości Trzebini ma ambitne plany na przyszłość. „Zamierzamy budować mieszkania komunalne dla młodych, aby zapobiec wyludnianiu gminy. Chcemy także rozwiązać problemy infrastrukturalne i popracować nad ruchem drogowym w mieście poprzez tworzenie nowych dróg obwodowych. Planujemy rozbudowę kanalizacji sanitarnej w znacznie szerszym zakresie niż obecnie. Chcemy również rozwijać osiedla i sołectwa pod kątem rekreacji i sportu. Naszym celem na następną kadencję jest budowa dużej, wielofunkcyjnej hali w centrum miasta” – tłumaczy Grzegorz Żuradzki.