Renowacja historycznego pomnika w Trzebini z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego

Renowacja historycznego pomnika w Trzebini z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego

Pomnik, położony w sąsiedztwie willi NOT w Trzebini, wpisany jest na listę miejsc przeznaczonych do gruntownej renowacji. Inwestycje te zostały możliwe dzięki funduszom pozyskanym przez gminę w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski o nazwie „Małopolska pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”. Przygotowane szacunki sugerują, że koszt całego przedsięwzięcia wyniesie około 54 tysiące złotych.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem konkursu „Małopolska pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”, przyznał fundusze na realizację 16 projektów. W puli konkursowej przewidziane było 400 tysięcy złotych na wsparcie działań mających na celu utrzymanie i renowację istotnych dla historii regionu obiektów.

Wśród projektów, które otrzymały finansowe wsparcie od województwa, znalazła się renowacja pomnika zlokalizowanego w parku obok willi NOT w Trzebini. Pomnik ten upamiętnia bojowników, którzy oddali swoje życie w walce przeciwko niemieckiemu faszyzmowi. Obiekt ten, wybudowany w 1959 roku, jest już mocno zniszczony – struktura pomnika jest pełna ubytków i pęknięć, a powierzchnia pokryta brudem.

Plan renowacji obejmuje szereg prac, takich jak skucie tynków na elementach betonowych pomnika, naprawę wszelkiego rodzaju ubytków w jego strukturze oraz czyszczenie i reperację płaskorzeźb na płycie granitowej. Całkowity koszt tej inwestycji to około 54 tysiące złotych, z czego 30 tysięcy złotych ma pochodzić z dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego.