Otwarcie nowej studni głębinowej S-5 w Bolęcinie zwiększa zasoby Wodociągów Chrzanowskich

Otwarcie nowej studni głębinowej S-5 w Bolęcinie zwiększa zasoby Wodociągów Chrzanowskich

W małopolskiej wsi Bolęcin, położonej w gminie Trzebinia, oficjalnie uruchomiono nową studnię głębinową oznaczoną jako S-5. Jej wydajność sięga 30 metrów sześciennych na godzinę. Źródło czerpie wodę z czwartorzędowego piętra wodonośnego, co gwarantuje doskonałe parametry jakościowe płynu. Dzięki temu przedsięwzięciu, spółka Wodociągi Chrzanowskie zdołała poszerzyć swoje własne zasoby.

Prace budowlane nad tym projektem rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku. Realizację tego zadania powierzono zespołom z wydziału sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tej spółki. Ich zadaniem było przede wszystkim doprowadzenie rurociągu od nowej studni S-5 do stacji uzdatniania wody.

Personel wydziału głównego energetyka niezależnie zajął się instalacją sterowniczej szafy wraz z odpowiednim okablowaniem. Ostatecznie, na wiosnę 2024 roku, zakończono montaż systemów zabezpieczeń technicznych, wizyjnych i alarmowych zarówno na terenie studni, jak również w budynkach technologicznych wspomagających cały proces.