Trzy kluczowe zadania do zrealizowania dla prawidłowej pracy basenu w Trzebini

Trzy kluczowe zadania do zrealizowania dla prawidłowej pracy basenu w Trzebini

Na najnowszym spotkaniu komisji budżetu i finansów w mieście Trzebinia, Jarosław Babiec, który jest na czele gminnej spółki Miejski Zarząd Nieruchomości, przedstawił trzy kluczowe projekty wymagane do prawidłowej pracy basenu trzebińskiego. Są one niezwykle ważne dla dalszego funkcjonowania obiektu pod nazwą Aqua Planet.

Pierwszym z nich jest modernizacja systemu wentylacyjnego. Kolejnym zadaniem jest zamiana obecnego dna niecki basenowej na wykładzinę wykonaną z PCV. Ostatnim, ale nie mniej istotnym punktem planu jest wymiana wykładziny znajdującej się w siłowni.

Aby przeprowadzić te trzy pilne inwestycje konieczne będzie zgromadzenie łącznej kwoty 675 tys. zł. Największa część tej sumy, a dokładnie 400 tys. zł, zostanie przeznaczona na modernizację układu wentylacyjnego. Naprawa dna niecki basenowej pochłonie 250 tys. zł z funduszy. Natomiast ostatni projekt, czyli wymiana wykładziny w siłowni, to koszt rzędu 25 tys. zł.

Nie jest jeszcze pewne, czy i kiedy gmina będzie mogła zebrać potrzebne środki na te cele. Aktualnie brak konkretnych informacji na ten temat.