Finalizacja prac na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini

Finalizacja prac na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini

W Trzebini, remonty na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 wkraczają w decydującą fazę. Prace związane z naprawą gruntu były niezbędne po odkryciu pewnej anomalii – „nieznacznego rozluźnienia gruntu”, jak wykazały badania. To spowodowało konieczność przeprowadzenia interwencji celem uzdatnienia terenu. Poza szkołą, podobne działania rozpoczęły się także przy obiekcie znanym jako Willa NOT.

Informacje na temat tych działań zostały udostępnione przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, która jest w pełni odpowiedzialna za te prace. Zgodnie z tym, co przekazano, wszystkie roboty są już na ukończeniu.

Mariusz Tomalik, rzecznik spółki, podkreślił znaczenie tych działań, wyjaśniając, że stwierdzono „nieznaczne rozluźnienie gruntu” na terenie szkoły. W miejscach, gdzie problem został zidentyfikowany, podjęto natychmiastowe działania w celu stabilizacji gruntu. Jak wyjaśnia Tomalik, proces ten polega na zatłoczeniu substancji stabilizującej w grunt, co pozwala na pełne ustabilizowanie terenu i eliminuje jakiekolwiek potencjalne zagrożenia. Obszar wokół ogrodzenia szkoły był jednym z miejsc, gdzie prowadzono te prace.