Start produkcji biokomponentów w Trzebini przez Orlen Południe – inwestycja za 127,5 mln zł

Start produkcji biokomponentów w Trzebini przez Orlen Południe – inwestycja za 127,5 mln zł

Orlen Południe, należące do Grupy Orlen przedsiębiorstwo, uruchomiło w swojej rafinerii zlokalizowanej w Trzebini nowoczesną instalację. Zadaniem tej instalacji jest produkcja biokomponentów wykorzystujących oleje używane w smażalniach oraz tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Jak podaje koncern, całościowy koszt realizacji tego projektu wyniósł około 127,5 mln złotych.

Koncern poinformował, że prace budowlane nad instalacją do produkcji i destylacji UCO FAME rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku. Za całkowitą realizację inwestycji odpowiedzialna była polska firma inżynierska AB Industry. Suma, jaką musiał wydać koncern na ten projekt to około 127,5 mln złotych.

Instalacja do produkcji biokomponentów w Trzebini, która została uruchomiona przez Orlen Południe – spółkę z Grupy ORLEN, będzie przetwarzać oleje posmażalnicze i tłuszcze zwierzęce. Dzięki temu produkcja UCO FAME osiągnie poziom 30 tysięcy ton estrów drugiej generacji oraz 7 tysięcy ton gliceryny technicznej rocznie – takie informacje zawiera komunikat wydany przez spółkę.