Resocjalizacja skazanych poprzez pracę – nowa hala produkcyjna w Trzebini

Resocjalizacja skazanych poprzez pracę – nowa hala produkcyjna w Trzebini

Inicjatywa z grudnia 2017 roku, polegająca na budowie hali produkcyjnej, miała na celu wspieranie procesu resocjalizacji osób odsiadujących wyroki. Skazani mają możliwość pracy w tej hali, co stanowi element ich reintegracji z społeczeństwem.

Chorąży Tomasz Starzykiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Trzebini, wyjaśnia ideę stojącą za tym projektem. Zgodnie z jego słowami, dzierżawa hali produkcyjnej ma na celu poszerzenie spektrum działań resocjalizacyjnych poprzez generowanie nowych miejsc pracy dla skazanych. Ta inicjatywa wpisuje się w program Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą „Praca dla więźniów”.

Planowany okres dzierżawy tej przestrzeni wynosi minimum trzy lata, z opcją przedłużenia umowy na kolejne okresy. Jednym z kluczowych warunków współpracy jest zatrudnienie przez przedsiębiorcę co najmniej 40 skazanych osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini.

W zamian za zatrudnianie osób pozbawionych wolności, przedsiębiorca może liczyć na ryczałt w wysokości 35 procent wartości wynagrodzeń. Dodatkowo istnieje możliwość ubiegania się o dotacje czy pożyczki na tę działalność. Osoby zainteresowane mogą składać swoje oferty do 23 sierpnia.