Zagłosuj na zabytek z województwa małopolskiego

Zagłosuj na zabytek z województwa małopolskiego

Rusza projekt, któr ma na celu wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie oraz wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. W ramach tego konkursu należy wybrać zabytek ze swojej okolicy. W tym celu należy zagłosować na zabytek. Gorąca zachęta na głosowanie w obrębie województwa małopolskiego. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie o wartości do 1 000 000 PLN. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej. 

Jakie zabytki mogą być brane pod uwagę i dla kogo jest to konkurs?

Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome, które wpisane  są do rejestru zabytków. Taki rejestr może być prowadzony przez wojewódzka lub gminną ewidencję zabytków. Konkurs ma charakter regionalny i lokalny. Mieszkańcy województwa małopolskiego mogą zgłaszać propozycje zabytków od 8 sierpnia do 5 września 2022 r. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Jeśli ktoś na co dzień nie korzysta z internetu, może wypełnić taki wniosek telefonicznie.  Wystarczy zadzwonić pod numer: 22 47 55 111 lub 517 884 088. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Jak przebiega konkurs i kto jest jego organizatorem?

Pierwsza część konkursu polega na wyborze jednego zabytku w województwie. I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie, natomiast druga część to wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. Konkurs organizuje Fundacja Most the Most. Jest to organizacja non-profit, powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tej pory nie udało się wygrać żadnemu zabytkowi w naszym województwie. W dotychczasowych edycjach zwyciężył: Pałac w Kiełczynie (woj. dolnośląskie), Dwór w Niećkowie (woj. podlaskie), Zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie (woj. kujawsko-pomorskie), Dworek w Uniejowie (woj. łódzkie), Dawny magazyn solny w Nowej Soli (woj. lubuskie), Murowaniec w Moskorzewie (woj. świętokrzyskie), Dawna synagoga w Barczewie (woj. warmińsko – mazurskie), Budynek gospodarczy w Brusach (woj. pomorskie), Dwór w Przytoniu (woj. zachodniopomorskie) oraz Budynek w zespole szkoły w Dziewkowicach (woj. opolskie).