W województwie małopolskim będa zmiany dotyczące ustawy antysmogowej

W województwie małopolskim będa zmiany dotyczące ustawy antysmogowej

Tylko do 23 sierpnia 2022 roku można zgłaszać uwagi i opinie do projektu zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski. Jeśli chodzi o dokładne zmiany, które mają zostać wprowadzone, to dotyczą one starych kotłów, czyli tak zwanych “kopciuchów”. Według nowej ustawy i wprowadzonych zmian, takie kotły gazowe mają zostać wymienione do końca 2023 roku. 

Jakie inne zmiany przewidziano w ustawie?

Ale to nie wszystkie zmiany, które przewiduje ustawa. Według zmian od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno, czyli właśnie i tzw. kopciuchów. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła. Inne przykłady to kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu. Druga istotna zmian jest taka, że od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Więcej informacji o prowadzonych konsultacjach

Jeśli osoby zainteresowane chcą przejrzeć i zapoznać się z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej, to można zrobić to na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt można zobaczyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który znajduje się w Krakowie przy  ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

Jak wyglądają konsultacje?

Jeśli chcesz złożyć skargę lub zażalenie, to należy zrobić to do 23 sierpnia 2022 roku. Formularz składania uwag i opinii dostępny jest na stronie internetowej powietrze małopolskie i w zakładce konsultacje. Uwagi można także przesłać w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Królewska 57, 33-332 Kraków. Proszę umieścić dopisek Konsultacje projektowanych zmian uchwały antysmogowej dla Małopolski. Można również konsultować zmiany ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.