Urząd miasta Trzebinia bez zarzutów

Urząd miasta Trzebinia bez zarzutów

Jakiś czas temu pojawiła się informacja odnośnie prowadzonego postępowania wobec Urząd Gminy Trzebinia. Poniżej przedstawiamy  wszelkie szczegóły związane z zarzutami oraz przebiegiem samego dochodzenia. 

Które przetargi budziły wątpliwości prokuratury?

Dokładnie chodziło o przetarg, który ogłoszony został w 2020 roku. Dotyczył on wyboru wykonawców na wykonanie zarządzania terenem Ośrodków Rekreacyjnych Chechło i Balaton. Ale to nie jedyny przetarg, wobec którego padło podejrzenia nielegalnego jego przeprowadzenia. Drugi przetarg wobec którego prowadzone było postępowanie ogłoszono w 2019 roku. Dotyczył on konserwacji cieków wodnych i rowów odwadniających na terenie gminy w sektorze A i B. O rzekomych nieprawidłowościach, które miały wystąpić podczas wyborów wykonawcy i samego ogłoszenia tych przetargów powiadomił prokuraturę sygnalista. Warto wiedzieć, że były to dość poważne zarzuty i mogły doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Sprawdzamy, jak wyglądało całe postępowanie w tej sprawie.

Przebieg postępowania 

Prokuratura w Chrzanowie od jakiegoś czasu prowadziła śledztwo w tej sprawie. Celem śledztwa było sprawdzenie, czy podczas ogłaszanych przetargów nie doszło do naruszeń lub innych tego typu zaniedbań. W toku postępowania gromadzone były materiały oraz przesłuchani zostali świadkowie, którzy pośredniczy w organizacji lub brali udział w danym przetargu. Z materiałów zgromadzonych w toku postępowania przygotowawczego, wynika, że nie wykazano, aby jakiekolwiek osoby weszły w porozumienie i działały na szkodę instytucji, na rzecz której przetargi były dokonywane. Jak podkreśla prokuratura, każdy świadek został przesłuchany, zebrane materiały zostały zabezpieczone. Jak ustaliła prokuratura,  zarówno podczas organizacji, jak i na etapie późniejszego przeprowadzania postępowań przetargowych, nie zaistniały żadne nieprawidłowości. Wszystko przebiegło zgodnie z prawem. Tym samym prokuratura umorzyła śledztwo.