Wieczór wyborczy w towarzystwie kandydatów – spotkanie Roberta Maciaszka i Rafała Kosowskiego

Wieczór wyborczy w towarzystwie kandydatów – spotkanie Roberta Maciaszka i Rafała Kosowskiego

Robert Maciaszek, obecnie sprawujący urząd burmistrza, przeżywa wieczór wyborczy w gronie swoich towarzyszy. Wśród nich są kandydaci na radnych, zgłoszeni przez jego komitet wyborczy, znany jako KWW Burmistrza Roberta Maciaszka.

W trakcie rozmowy z „Przełomem” Maciaszek wyjaśnia, że zdobyte przez niego informacje od różnych komisji wyborczych wskazują na to, że ma on na chwilę obecną solidną przewagę nad swoim rywalem. Jego kontrkandydatem jest Rafał Kosowski, który ubiega się o stanowisko burmistrza Chrzanowa reprezentując komitet KWW Wspólny Chrzanów.

Maciaszek podkreśla, że nie ma jeszcze informacji o porażce w żadnej z komisji wyborczych, jeśli chodzi o głosy oddane na burmistrza. Mimo tego, przyznaje próżność jakichkolwiek przekonujących wniosków na tym etapie.

Wyraża również zainteresowanie wynikami swojego komitetu w wyborach do rady miejskiej. Podobnie jak wcześniej, zauważa, że na tym etapie jest za przedwczesne, aby formułować jakiekolwiek przemyślenia na ten temat.

Z drugiej strony, Rafał Kosowski, rozmawiając z „Przełomem”, przyznaje, że nie posiada na razie żadnych informacji na temat nieoficjalnych wyników wyborów. Wyjaśnia, że komisje wyborcze wciąż pracują nad kwestią.