Nowe zarządzenie burmistrza dotyczące dystrybucji funduszy dla klubów sportowych

Nowe zarządzenie burmistrza dotyczące dystrybucji funduszy dla klubów sportowych

Dziś światło dzienne ujrzało nowe zarządzenie burmistrza, którego tematem jest alokacja funduszy dla lokalnych klubów sportowych. Nie wszystkie z nich mogą jednak liczyć na większe wsparcie finansowe niż w latach poprzednich.

Sposób ubiegania się o dofinansowanie jest dość prosty – kluby sportowe składają wnioski otrzymującymi formę konkretnych projektów. To, co chcą zrealizować za pieniądze z publicznego budżetu, muszą precyzyjnie określić. Następnie te wnioski są oceniane przez specjalistyczną komisję, która swoją propozycję podziału funduszy z budżetu gminy przeznaczonych na sport przesyła do burmistrza.

Kiedyś o dystrybucji dotacji sportowych decydowała w Trzebini pięcioosobowa komisja (Paweł Jasic, Halina Henc, Marek Harwes, Piotr Szybalski i Mariusz Brzózka). W tym roku zadanie to spoczęło na barkach jednej osoby. Trzech członków (Henc, Jasic, Harwes) zrezygnowało z udziału w pracach komisji, a jeden zachorował. Obowiązki komisyjne przejął radny Mariusz Brzózka, ponieważ minął już miesiąc od rozpoczęcia nowego roku. W innych gminach decyzje o podziale dotacji zostały już podjęte.

Chociaż słowo „komisja” zazwyczaj kojarzy się z zespołem, to w tym przypadku pracami związanymi z dystrybucją funduszy zajął się radny Brzózka. Podczas ostatniej sesji rady miasta stwierdził, że komisja miała prawo działać w takim składzie, a priorytetem w jego pracy była merytoryczność i kwestie finansowe.