Bezpieczeństwo pierwsze: Zabezpieczanie historycznej synagogi w Trzebini

Bezpieczeństwo pierwsze: Zabezpieczanie historycznej synagogi w Trzebini

Obecnie trwają prace nad zabezpieczeniem stanu technicznego dawnej synagogi kupieckiej położonej na ulicy Marszałka Piłsudskiego w mieście Trzebinia. Budynek ten jest własnością gminy Trzebinia. Do tej pory remont obiektu nie był możliwy, ponieważ Gmina Wyznaniowa Żydowska domagała się zwrotu nieruchomości lub otrzymania odszkodowania za utraconą własność.

W lipcu tego roku przyszło do tragicznej katastrofy budowlanej, kiedy to ze względu na postępującą degradację stanu technicznego synagogi, doszło do zawalenia części tylnej ściany oraz fragmentu dachu. Wywołało to duże obawy co do możliwości całkowitego zawalenia się budynku.

Teraz rozpoczęte zostały prace mające na celu zabezpieczenie konstrukcji stropu, fragmentu połaci dachowej oraz wewnętrznej ściany budynku. Te zadania zostały powierzone firmie Rem-Dar z miasta Zagórze, która realizuje je na zlecenie gminy. Przewidywany koszt prac wynosi 50 tysięcy złotych i według założeń prace powinny zakończyć się do końca września.