Protest pracowników Elektrowni Siersza przeciwko zapowiedzi zamknięcia zakładu do 2025 roku

Protest pracowników Elektrowni Siersza przeciwko zapowiedzi zamknięcia zakładu do 2025 roku

Niezadowoleni pracownicy Elektrowni Siersza, położonej w Trzebini, zdecydowali się na zorganizowanie protestu. Wtorek, 19 marca, upłynął pod znakiem pikiety przed Ratuszem w Trzebini. Tym samym pragnęli oni zwrócić uwagę społeczeństwa na niepewną przyszłość ich miejsca pracy, którego działalność zgodnie z obecnymi planami ma zostać zakończona do końca 2025 roku. Jest to wynik polityki ekologicznej prowadzonej przez Unię Europejską, która stawia na rezygnację z wykorzystania paliw kopalnych – w tym także węgla.

Planowane zamknięcie Elektrowni Siersza wpłynie na losy aż 230 jej pracowników oraz dalszych 200 osób zatrudnionych w firmach współpracujących z zakładem energetycznym. Niezaprzeczalny wpływ będzie miało także na mieszkańców Trzebini, dla których elektrownia dostarcza nie tylko energię elektryczną, ale również ciepło. Dodatkowo, zakład jest ważnym źródłem dochodów dla budżetu miasta poprzez odprowadzane podatki. Zaniepokojone sytuacją związki zawodowe podjęły już kroki i skierowały specjalne pisma do premiera Donalda Tuska, odpowiednich ministerstw oraz polityków, dotyczące przyszłości elektrowni.

Wspomniana Elektrownia Siersza wyposażona jest w nowoczesne kotły fluidalne, które mogą funkcjonować jeszcze do roku 2041. Jak podkreśla Marek Staroń, Przewodniczący Związku Zawodowego „Kontra” przy Elektrowni Siersza, zakład ten stanowi nie tylko źródło miejsc pracy, ale również jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Choć obecnie bloki Elektrowni Siersza mają zagwarantowane kontrakty na Rynku Mocy do końca 2025 roku, a więc spełniają ważną rolę w systemie zaspokajania przewidywanego zapotrzebowania odbiorców na prąd, to decyzje o jej przyszłości są nadal niepewne. W grudniu poprzedniego roku Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej doszły do porozumienia w sprawie reformy rynku energii elektrycznej. Firmie Tauron Wytwarzanie, do której należy Elektrownia Siersza, zależy na kontynuowaniu jej działalności.