W Trzebini sportowcy otrzymali rekordowe dofinansowanie. Najwięcej wsparcia dla piłkarzy

W Trzebini sportowcy otrzymali rekordowe dofinansowanie. Najwięcej wsparcia dla piłkarzy

W tym roku samorząd Gminy Trzebinia podjął decyzję o przyznaniu swoim sportowcom rekordowego wsparcia finansowego. Na ten cel zarezerwowano aż 700 tysięcy złotych, co stanowi znaczące zwiększenie budżetu w porównaniu do poprzedniego roku, skoro wówczas przeznaczono na te cele o 200 tysięcy złotych mniej.

Jednakże, nie wszyscy starający się o fundusze mogli cieszyć się z wsparcia. Z 16 klubów sportowych, które ubiegały się o finansowanie, pieniądze trafiły jedynie do 14. Pozostałe dwie organizacje sportowe nie otrzymały wsparcia, ponieważ, jak informuje gmina Trzebinia, nie spełniły one niezbędnych warunków merytorycznych.

Na szczególne wyróżnienie zasługują kluby piłkarskie, które zdobyły największą część dostępnego finansowania. Wszystkie decyzje dotyczące przydziału środków zostały podjęte przez jedną osobę. To właśnie członkowie jednoosobowej komisji mieli pełną kontrolę nad procesem decyzyjnym w tej sprawie.