Synagoga w Trzebini?

Synagoga w Trzebini?

Wyznaniowa Gmina Żydowska w Katowicach pierwotnie zamierzała odzyskać synagogę, która formalnie należała do gminy Trzebinia. Zgłosili oni swoje roszczenia do Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie. Te roszczenia uniemożliwiały jednak trzebińskiemu samorządowi jakiekolwiek działania na nieruchomości. Nawet zabezpieczanie obiektu przed zniszczeniem przebiegało opornie.

Środki na odnowienie synagogi

Kiedy sprawą zainteresowali się społecznicy oraz synagoga została wpisana do rejestru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, gmina żydowska, która nie ma środków na remont, chce wycofać swój wniosek z komisji regulacyjnej. Jednak wcześniej poprosili oni o spotkanie z władzami miasta. Kluczowym problemem jest znalezienie środków na odnowienie ostatniej istniejącej w powiecie synagogi. A także  jej przyszłe przeznaczenie i utrzymanie, ponieważ czasy dla zabytków i kultury są trudne.

Zaangażowanie społeczności żydowskiej

Z pewnością dużym wsparciem dla gminy mogą być mocno zaangażowani w tę sprawę społecznicy. Można liczyć również na  ewentualne wsparcie ze strony środowisk żydowskich z zagranicy. Budynek ten ma wartość historyczną i sentymentalną.