Wyniki badań na obszarze zagrożonym zapadliskiem – co wiadomo?

Wyniki badań na obszarze zagrożonym zapadliskiem – co wiadomo?

O tym, że w mieście Trzebinia raz na jakiś czas pojawiają się groźne zapadliska, pisaliśmy już kilka razy. Ostatnie wydarzenia pokazały jednak, że skala zagrożenia jest naprawde duża.  Chodzi o zapadlisko na cmentarzu, które wydarzyło się 20 września. Właśnie trwają prace badawcze. Sprawdzamy, co udało się już ustalić. 

Ogromne zapadlisko na cmentarzu

Obecnie trwają badanie terenu w okolicy cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II w Trzebini. To właśnie na tym cmentarzu doszło do ogromnego zapadliska, które pochłonęło kilkanaście grobowców. Jak informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń wyniki dotychczasowych badań nie wykazały, aby pod terenem cmentarza istniała tzw. „totalna pustka”. Do zbadania całego gruntu wykorzystany został georadr. Obszar badania obejmował teren cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II, ogródki działkowe, okoliczne ulice, a także teren osiedla Gaj. 

Jakie wnioski po wstępnych badaniach?

Wielu mieszkańców w dalszym ciągu obawia się, że istnieje realne ryzyko zagrożenia na obszarze budynków mieszkalnych. Eksperci ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń na początku października zdali raport i zaprezentowali cząstkowe wyniki badań. Okazuje się, że pod obszarem cmentarza nie znajdują się tzw. „totalne pustki”. Nie wykluczono, że występują punktowe deformacje nieciągłe. W takiej sytuacji konieczne będą kolejne, bardziej specjalistyczne badania. Zostaną przeprowadzone w ciągu kilku najbliższych tygodni. Cmentarz pozostaje w dalszym ciągu zabezpieczony. Po dalszych badaniach podjęto kolejne kroki postępowania i mające na celu zabezpieczenie całego zagrożonego terenu. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.