Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Trzebini

Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Trzebini

Orlen poszukuje projektanta oraz wykonawcy, który wybuduje elektrownię fotowoltaiczną. Przewiduje się, że cały projekt ma zostać ukończony do końca 2022 roku.

Inwestycja w fotowoltaikę

rlen Południe chce, aby nowa elektrownia wytwarzała moc do 1,5 MW. Spółka złożyła już zapytanie ofertowe w tej sprawie. Przyszły wykonawca będzie miał za zadanie przygotować projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej, dostarczyć niezbędne elementy przyłączy oraz zainstalować je zgodnie z projektem. Będzie również musiał uruchomić elektrownie i przekazać do użytku spółce Orlen Południe łącznie ze stacją transformatorową i infrastrukturą. Oferty można składać do dnia 28 lutego 2022 roku. Główne elementy elektrowni fotowoltaicznej muszą zapewniać przynajmniej 25 lat pracy od dnia, w którym nastąpi przekazanie inwestycji do eksploatacji. Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku PKN Orlen przekazał informację, że jest to kluczowy element w strategii spółki.

PKN Orlen ze strategią do 2030 roku

Jeśli chodzi o lokalizację nowej budowy, to z zapytania ofertowego można dowiedzieć się, że teren znajduje się częściowo na obszarze Orlen Południe oraz Terminala Paliw w Trzebini. Obiekt będzie przyłączony do sieci spółki Energomedia. Firma Energomedia działa od 2001 roku. Zajmuje się produkowaniem, dystrybuowaniem oraz sprzedażą mediów energetycznych. Sprzedają także energię elektryczną i ciepło w parze i gorącej wodzie, sprężone powietrza, gaz ziemny oraz wodę przemysłową i pitną. Orlen Południe posiada 100% udziałów w spółce Energomedia. Długoletni plan PKN Orlen zakłada, że w 2030 roku powinny być zainstalowane odnawialne źródła energii o łącznej mocy 2,5 GW. Morskie farmy wiatrowe mają dostarczać 1,7 GW, a pozostałe 0,8 GW będzie pochodzić z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, czyli m.in. z tej, która planowana jest w Trzebinii. Do 2030 roku zaplanowano zredukowanie emisji dwutlenku węgla o 20% z obecnych rafinerii. A także o 33% na MWh w obszarze energetyki.