Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” już działa

Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” już działa

W ostatnim czasie współpracujące ze sobą władze gmin z okolic Trzebini postanowiły utworzyć stowarzyszenie, które usprawniłoby pracę a także zwiększyło możliwości poszczególnych miejscowości względem dotacji unijnych. To doskonały pomysł, który ma wspaniałe perspektywy, przynoszące dużo korzyści dla rozwoju i polepszenia życia mieszkańców. Co na ten moment wiemy o Stowarzyszeniu „Aglomeracji Chrzanowskiej”?

Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia razem

To wspomniane powyżej gminy nawiązały porozumienie i postanowiły utworzyć Stowarzyszenie. Warto nadmienić, że każda z nich funkcjonuje w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa. To właśnie radni tych miejscowości weszli w skład organizacji, która w porozumieniu z władzami województwa ma ustalać najważniejsze cele oraz środki pozyskiwane na działalność bazującą na dotacjach unijnych. Środki na realizację wspomnianych powyżej działań będą pochodzić z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Współpraca w takiej formie umożliwi każdej z gmin uzyskanie korzystniejszych warunków, a co najważniejsze wyjścia poza ramy dotychczasowej współpracy i zależności.

Przedstawiciele Stowarzyszenia, czyli kto będzie podejmował decyzje?

Prezesem Stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanowska” został burmistrz Chrzanowa – Robert Maciaszek. Jego zastępcami zostali wybrani: burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk oraz burmistrz Libiąża Jacek Latko. Ponadto swój udział zadeklarowała także Pani Beata Nadzieja – Szpila pełniąca funkcję burmistrza Arwenii oraz Pan Radosław Warzecha wójt Babic.