Małopolski urząd wojewódzki omawia problem zapadlisk w Trzebini

Małopolski urząd wojewódzki omawia problem zapadlisk w Trzebini

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zlokalizowanym w Krakowie miało miejsce specjalne spotkanie skoncentrowane na temat problemu zapadlisk występujących w Trzebini. Nowo wybrany wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, podczas tego spotkania, miał okazję zaznajomić się z dotychczasowymi działaniami podejmowanymi przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Ponadto, deklarował swoją gotowość do udzielenia wsparcia w tej sprawie.

Ekspert, który specjalizuje się w dziedzinach takich jak inżynieria środowiska, geologia oraz hydrologia został powołany do wzmocnienia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW.

Zapadliska w Trzebini stanowią poważny problem, na którego rozwiązanie małopolski wojewoda zadeklarował swoje pełne wsparcie. Gmina jest pełna nadziei na utworzenie programu pomocowego.

Podczas tego istotnego spotkania zaprezentowano dotychczas przeprowadzone działania. Szereg badań zostało już wykonanych: badania georadarami przeprowadzono na obszarze ponad 80 hektarów, a badania mikrograwimetryczne na powierzchni ponad 60 hektarów. Prace te pochłonęły około 9 tysięcy metrów sześciennych materiałów uzdatniających. Badania i analizy są ciągle prowadzone.

Krzysztof Jan Klęczar, małopolski wojewoda, podkreśla konieczność podjęcia szeregu działań w tej sprawie. Zwraca szczególną uwagę na opinie ekspertów, które są niezbędne do dalszych analiz. Wojewoda zaznacza też, że ważnym aspektem jest zrozumienie, jak duży wpływ problem zapadlisk miał na zdolność Trzebini do realizacji zadań własnych oraz jakie rozwiązania są najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców tego miejsca. Deklaruje swoje pełne zaangażowanie i gotowość do wsparcia mieszkańców Trzebini.