Radni zdecydowali o przebudowie skrzyżowania w Trzebini

Radni zdecydowali o przebudowie skrzyżowania w Trzebini

Oceniony na kwotę około 4 milionów złotych projekt modernizacji skrzyżowania ulic Kościelnej i Piłsudskiego w Trzebini (na trasie wojewódzkiej 791), napotkał na społeczny opór. Kontrowersje budziły przede wszystkim niekorzystne dla mieszkańców decyzje o wywłaszczaniu terenów przylegających do planowanej rozbudowy krzyżówki.

Pomimo zaistniałego sprzeciwu Rada Miasta Trzebini postanowiła kontynuować inwestycję. Decyzja ta została podjęta dziś, większością głosów – 14 za, przy 7 przeciwnych. Wygląda na to, że realizacja planu zostanie przeprowadzona w roku 2024.