Decyzja gminy Trzebina na temat lokalizacji stacji telefonii komórkowej Play w Gaju

Decyzja gminy Trzebina na temat lokalizacji stacji telefonii komórkowej Play w Gaju

Sprawa ustalenia miejsca dla nowej stacji bazowej telefonii komórkowej, która ma powstać na osiedlu Gaj w Trzebini, doczekała się ostatecznej decyzji. Ta potencjalna inwestycja budzi niezadowolenie wśród mieszkańców tego obszaru. Ludzie mieszkający na osiedlu Gaj Zacisze wyrażali swoje niezadowolenie, zbierając około 300 podpisów w proteście przeciwko budowie masztu firmy Play. Protest ten zorganizowano tuż po tym, jak reprezentant firmy Play złożył wniosek do lokalnego urzędu miasta o oficjalne ustalenie lokalizacji dla tej inwestycji.

Mimo prowadzonych rozmów z operatorami dotyczących możliwego miejsca dla tej inwestycji, formalne procedury toczą się swoim tempem. Informacje na temat decyzji, która dotyczy planów budowy masztu telefonii komórkowej firmy Play na osiedlu Gaj, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Za przyjęcie tej decyzji odpowiedzialna jest gmina.

Należy dodać, że żadne organy koordynujące proces nie zgłosiły sprzeciwu i domyślnie wyraziły zgodę na tę inwestycję.