Szkolenia dla osób 50+

Szkolenia dla osób 50+

Ruszają szkolenia dla osób 50+. Chcesz zdobyć nowe umiejętności, nauczyć się języka lub skończyć kurs prawa jazdy? Jeśli tak, to możesz skorzystać z projektu „Kierunek Kariera”. Program realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dzięki temu programowi możesz otrzymać dofinansowanie na szkolenia lub kursy, gdzie do 85% kosztów będzie pokryte przez projekt, a Ty zapłacisz tylko niewielką część ceny.

Jakie warunki trzeb spełniać?

Aby skorzystać z programu, musisz spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musisz mieć ukończone 25 lat i być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki). Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 lat mogą uczestniczyć w projekcie „Kierunek Kariera” niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia. Od 12 września 2022 roku nie ma już warunku posiadania maksymalnie średniego wykształcenia.

Co dokładnie można zyskać dzięki szkoleniom?

Projekt „Kierunek Kariera” oferuje różne rodzaje szkoleń i kursów, na które możesz otrzymać dofinansowanie. Możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% dofinansowaniem. Dofinansownie  możesz wykorzystać na szkolenia i kursy. Jakie?  Na kursy językowe, komputerowe lub prawo jazdy kategorii A, B, B+E. Możesz także otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem. Przeznaczone są one na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami). Do takich kwalfikacji należą kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych oraz szkolenia zawodowe prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T oraz egzaminy zewnętrzne.