Rzecznik Praw Ucznia działa w trzebińskim zespole szkół

Rzecznik Praw Ucznia działa w trzebińskim zespole szkół

Rzeczniczki Praw Ucznia to osoba, która niewątpliwie musi posiadać ogromne zaufanie wśród uczniów. Młodzież przychodzi do niej z wątpliwościami dotyczącymi statutu placówki, ale także z pytaniami, czy nauczyciel mógł lub może zachować się w dany sposób w konkretnej sytuacji. Nie brakuje również zapytań o kwestie, które związane są z wystawionymi ocenami oraz różnymi problemami emocjonalnymi. Jak widać, jest to osoba, która trzyma pieczę nad sprawiedliwością w stosunku dla uczniów. Rzecznik Praw Ucznia jest również obecny w trzebińskich szkołach.

Kto został Rzecznikiem Praw Ucznia w Trzebini?

Ciężko zdobyć zaufanie młodzieży, tym bardziej w taki sposób, aby uczeń chciał przychodzić do niego ze swoimi problemami, to nie lada wyzwanie. Udało się to pani Katarzynie Teresak-Tupek, która został Rzecznikiem Praw Ucznia w Trzebini. Jest ona anglistką z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, a stanowisko rzecznika piastuje już od ponad czterech lat. Jak sama przyznaje, problemy uczniów zazwyczaj sprowadzają się do jednego. Chodzi o to, że uczniowie potrzebują, by ktoś im wytłumaczył, dlaczego coś się dzieje. Ciężko im odnaleźć się w pewnych normach, zasadach. Takim uczniom trzeba poświęcić czas i wykazać zrozumienie oraz cierpliwość.

Projekt pod tytułem — Mediacje rówieśnicze i inne dobre praktyki w środowisku szkolnym

Pani Katarzyna prowadzi obecnie projekt, który polega na mediacjach rówieśniczych i innych dobrych praktykach w środowisku szkolnym. Projekt ma za zadania zmienić podejście do sytuacji konfliktowych. W ramach tych zajęć uczniowie uczą się jak rozwiązywać różne spory za pomocą mediacji, po koleżeńsku. Chodzi o to, by uczniowie unikali oceniania i zwrócili uwagę na wartość komunikowania. Co więcej, sam projekt został zgłoszony do XII edycji Projektanci Edukacji, który organizowany jest przez wydawnictwo Nowa Era pod patronatem m.in. Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego. W ramach tego projektu udało się uzyskać Certyfikat Dobrze Zaprojektowanej Szkoły. Gratulujemy!