Budżet na 2022 rok poparty jednogłośnie

Budżet na 2022 rok poparty jednogłośnie

Wiemy już, jakie inwestycje zaplanowano w naszym regionie w 2022 roku. Gmina od wielu miesięcy pracowała nad ustaleniem szczegółów dotyczących budżetu na następny rok. Przyjęto projekt burmistrza Jarosława Okoczuka.

Ile wyniesie budżet w 2022 roku?

Jak podkreśla burmistrz, praktycznie propozycje na wykorzystanie budżetu w nadchodzącym roku zostały przyjęte pomyślnie, a zmiany były kosmetyczne. Zadania, które zrealizowane będą w 2022 roku, będą w większości spełnieniem oczekiwań mieszkańców gminy. Mijający rok był trudny, jednak burmistrz zaznacza, że nie ma powodów do obaw, bo nie zamierza zwalniać z tego powodu tempa pracy. Planuje się, że dochody wyniosą prawie 148,5 mln złotych. Z kolei wydatki to kwota ponad 160 mln złotych. Wydatki majątkowe wynoszą prawie 20,9 mln złotych, co jest spowodowane głównie uzyskanym dofinansowaniem.

Jakie inwestycje planuje gmina?

Gmina uzyskała dofinansowanie na jedną z ważniejszych realizacji, jaką jest budowa bloku mieszkalnego na osiedlu Gaj. Ma tam powstać 16 mieszkań. Podpisano także umowa z wykonawcą. To, co cieszy, to fakt, że 2,5 mln złotych, które gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zostanie przeznaczonych właśnie na wspomnianą inwestycję. W centrum miasta ma powstać pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią za ponad 8 mln złotych. Również znalazły się środku na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Bolęcinie.

Przebudowy dróg

Jak co roku, część wydatków będzie zarezerwowano na projekty, remonty i przebudowy dróg, na które w nadchodzącym roku przeznaczono 3,6 mln złotych. Mowa tutaj m.in. o przebudowie skrzyżowania ulicy Marszałka Piłsudskiego z ulicą Kościelną. Zaplanowano także opracowanie projektu przebudowy ulic Rolnej, 1 Maja oraz Robotniczej. Część budżetu przeznaczono na dotacje do ekologicznych urządzeń grzewczych oraz przydomowych