Pomoc dla osób niedożywionych

Pomoc dla osób niedożywionych

W 2022 roku Trzebinia kontynuuje program, który skupia się na osobach niedożywionych. W projekt zaangażował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini. Jest to pomoc m.in. dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Posiłek dla najbardziej potrzebujących

Gmina jak co roku realizuje program pomocy dla najuboższych „Posiłek w szkole i w domu” w związku z pomocą żywnościową. Dofinansowanie pochodzi z budżetu państwa. Środki własne, które gmina Trzebinia przeznaczyła na realizację programu w 2022 roku to kwota 536 840 zł. Z kolei pozostała część 340 448 zł pochodzi z budżetu państwa. Całość zatem to koszt 877 288 zł. Zadaniem projektu jest zapewnienie posiłku m.in. dzieciom, uczniom i młodzieży, ale także dorosłym, którzy są chorzy, niepełnosprawni, starsi lub samotni. W ramach programu osłonowego osoby potrzebujące otrzymają pomoc w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego bądź rzeczowego w formie produktu żywnościowego. W pierwszej kolejności przewiduje się przygotowanie i wydanie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w gminie.

Jakie stawki będą obowiązywały w 2022 roku?

Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej. U osób, które spełniają warunki programu, najpierw zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy. W 2022 dzienna stawka zasiłku wynosi 8 zł. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym dzienna stawka kształtowała się na poziomie 7 zł w przypadku osób dorosłych oraz 6 zł w przypadku dzieci i młodzieży. Istnieje także możliwość przyznania zasiłku dla dziecka, wg stawki za posiłek obowiązującej w szkole. W niektórych przypadkach będzie możliwość dowozu posiłku do domu dla osób dorosłych, szczególnie chorych. W roku 2021 z budżetu państwa przeznaczono 735 742 zł na ten cel. Gmina Trzebinia zapewniła zaś 527 501,60 zł. Program w tej formie jest realizowany od roku 2019. Do końca 2018 roku nosił nazwę „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.