Nagrody za najlepsze wyniki!

Nagrody za najlepsze wyniki!

W tym roku już po raz kolejny wielu uczniów z gminy Trzebinia otrzyma stypendia naukowe. Wszystko za sprawą programu o nazwie „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Trzebinia”. Tegoroczna edycja to spora konkurencja, bowiem zainteresowanych taką formą pomocy było naprawdę wielu. Ostatnie do projektu zakwalifikowało się 38 uczniów.

Komisja podjęła ostateczną decyzję

Rok 2021 był mocno wymagający. Obowiązujące obostrzenia pandemiczne nie sprzyjały nauce. Mimo wszystko blisko 110 kandydatów ubiegało się na wspomniane powyżej stypendia. 97 uczniów należało do klas IV-VIII, a 13 uczęszczało do szkół ponadpodstawowych. W puli funduszy do rozdysponowania była kwota rzędu 40 tysięcy. Każdy uczeń musiał spełnić przynajmniej jeden warunek. Ostateczną decyzję podejmowała komisja, w której w skład wchodziło pięciu radnych.

Wspólnie podjętą decyzją 37 uczniów otrzyma kwotę tysiąca złotych. Jednemu kandydatowi przyznano kwotę dwóch i pół tysiąca, która wynikała ze spełnienia dwóch kryteriów. Osoba nie tylko otrzymała odpowiednią średnią, ale również wygrała w konkursie organizowanym przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Warunki do spełnienia przez kandydatów

Przede wszystkim mówiąc o Lokalnym Programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Trzebinia należy pamiętać, iż to dyrektorzy szkół i placówek oświatowych wskazują potencjalnych kandydatów do stypendium. Samodzielnie, nawet pomimo wysokich ocen nie można było zgłosić się do projektu. Ponadto, aby uzyskać jakiekolwiek stypendium każdy uczeń musiał spełnić przynajmniej jedno, z trzech kryteriów. W tym roku tylko jednemu kandydatowi udało się spełnić dwa punkty. Co więc należało zrobić? Przede wszystkim osiągnąć wyniki wybitne w skali roku – średnia w zależności od klasy i rodzaju szkoły musiała być wyższa niż 5,30, 5,40 i 5,50. Dodatkowo następnym kryterium było uzyskanie pierwszego miejsca w dowolnym konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bądź Małopolskie Kuratorium Oświaty. Ostatnim punktem było zajęcie 1 miejsca w innych konkursach międzynarodowych, krajowych bądź wojewódzkich nie uwzględnionych w poprzednim punkcie.